Sökväg: Missionsvän -

Missionsland Sverige

Jesus sade till dem:
Gå ut överallt i världen och
förkunna evangeliet för
hela skapelsen

(Mark 16:15).

 

Käre Missionsvän!

Vår bön och förhoppning är att församlingsmedlemmar i Sverige skall göra spridandet av evangeliet till en livsstil.

Vårt mål är att vara en resurs för församlingar, både med församlings- och evangelisationsbaserat materiel och genom praktisk undervisning om att vittna om Jesus och kristen tro.

När vi i kristna sammanhang talar om mission tänker vi ofta på länder i t.ex. Afrika eller Asien. Vi skall missionera och ännu mer hjälpa de organisationer som arbetar i dessa länder. Men nu behöver vi mer än någonsin också missionera i Sverige.

Vi arbetar med en organisation som heter Agape Sverige som är en del av Campus Crusade for Christ Internationell och idag finns i 190 länder. I Europa går CCCI under namnet Agape Europa. Vårt tidigare namn i Sverige var ”Sverige för Kristus”.

Vårt uppdrag är att missionera i Sverige.

Vi arbetar bl.a. med filmen Jesus, Berättelsen om Jesus ett familjeäventyr, informationsmaterial, Internet samt undervisning och evangelisationssatsningar - oftast i samarbete med olika kyrkor och församlingar.

För att detta skall kunna genomföras behöver vi Ert ekonomiska stöd varje månad. Detta gör det möjligt för oss att ut ifrån vår kallelse och på heltid kunna arbeta för Herren.

Vi får genom nyheterna i TV och i dagspressen veta att Sverige håller på att avkristnas. Många ungdomar är deprimerade och ett stort antal av dessa försöker ta sitt liv. Brottsligheten ökar, äldre människor som lever i storstäderna vågar inte gå ut efter mörkrets inbrott. I medierna diskuterar man orsaken till detta.

Men vi som har mött Jesus vet vad det beror på: när Guds ord försvinner från hem och skola, stänger vi också ute den helige Andes möjlighet att påverka våra liv.

Därför är det av största vikt att vi missionerar i Sverige och att vi återtar den mark som gått förlorad.

När du är med och stödjer vårt arbete i Agape Sverige blir du automatiskt delaktig i spridandet av evangeliet över hela Sverige. Tillsammans får vi se förändringen i vårt land när fler och fler går ut med evangeliet.

OBS! Om du vill vara med och stödja vårt arbete i Agape Sverige är det viktigt att du skriver Tord på inbetalningstalongen.


Som gåvogivare får du ett brev varje kvartal som beskriver det fortskridande arbetet.

Vi ber också om dina förböner för vårt arbete.

Vi har fått uppdraget från Jesus. Med den helige Andes hjälp kan vi tillsammans förändra Sverige!

Stockholm 2009

Gud välsigne Dig.


Tord & Martha Larsson

PG 91 53 52 - 9