Välkommen

till 
TORD & MARTHA LARSSONS 
hemsida

Låt oss få presentera oss och berätta om vårt arbete.

                 

Martha blev troende 1993 och Tord 1994 . Sedan dess har vi aktivt arbetat med spridandet av evangeliet. Det är vår livsstil. Gud har lagt en önskan i våra hjärtan: att på heltid kunna arbeta med evangeliet. Något annat arbete har vi svårt att tänka oss. Vi har 6 barn, den yngste är 4 år och den äldsta är 26 år, och vi bor i en förort söder om Stockholm.

Under ”vittnesbörd” kan du läsa om hur vi blev troende och vår bakgrund.


Vår inkomst kommer helt och hållet från gåvogivare Om du har möjlighet att bli en gåvogivare och känner för vårt arbete vill vi berätta för dig att alla gåvor är till välsignelse för oss. Det som är viktig att tänka på, är att du som gåvogivare blir välsignad av Gud.

"Men glöm inte att göra gott och att dela med er;
sådant offer behagar Gud"
(Hebreerbrevet 13:16).

"Ge så skall ni få"
(Lukasevangeliet 6:38).

"Min Gud skall med sin härliga rikedom
i Kristus Jesus fylla alla era behov"
(Filipperbrevet 4:19).

Våra arbeten i dag i Agape Sverige:

Martha arbetar bl.a. med den e-post som vi får in genom våra olika hemsidor: www.gudalskardig.com , www.jesus2020sverige.com samt ett antal ytterligare domäner. Varje dag får vi in mycket e-post: från personer som lämnat sina liv till Jesus, frågor omkring evangeliet, från personer som mår dåligt och är i stort behov av samtal. Nöden är mycket stor i Sverige. Martha svarar på nästan all e-post och ber för de olika förbönsämnen vi kontinuerligt får in. Martha är ansvarig för förbönsteamet och den övriga bönen inom Agape Sverige. Hon arbetar också nästan dagligen med personlig evangelisation.

Tord arbetar mycket media och undervisning. Vi har Jesusfilmerna både för vuxna och barn samt et stort utbud av informations- och undervisningsmateriel. Tord är även ansvarig för anställda, frivilligarbetare och det administrativa arbetet i Agape Sverige. I arbetet ingår besök i församlingar, undervisning och inspirerande föreläsningar om personligt vittnande.

Mer information finns under här

Lite om organisationen:

Vi arbetar sedan några år tillbaka i Agape Sverige, (tidigare Sverige för Kristus) och vi är en del av Campus Crusade for Christ International (CCCI). På www.ccci.org kan du läsa om det världsvida arbetet. I Europa arbetar de flesta under namnet Agape i kombination med landsnamnet, t.ex. Agape Spanien, Agape UK, osv. Agape Europas hemsida är www.agapeeurope.org . I Sverige finns ett antal församlingar och olika typer av organisationer och företag som bär namnet Agape. Det skall poängteras att vi inte är en församling. Vi är en ideell organisation som arbetar med spridandet av evangeliet, och vårt namn skall alltid marknadsföras ”Agape Sverige”. Vi arbetar oftast som en resurs till församlingar och kyrkor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommande i kalendern
Senaste nytt

Aktuellt